TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Ban Lãnh đạo

1. Ông Hồ Quốc Tâm (Tổng Giám đốc)
2. Bà Hồ Thị Kiều Thanh (Thành viên Cấp cao, Giám đốc Đại diện Sở hữu công nghiệp)
3. Bà Hồ Võ Khánh Ly (Thành viên Cấp cao, Giám đốc Sở hữu trí tuệ)
4. Bà Hồ Thị Anh Thư (Thành viên Cấp cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Kiêm Giám đốc Bản quyền tác giả)

5. Bà Trần Thị Tân Huyền (Thành viên Cấp cao)
6. Bà Lê Hồng Uyên (Thành viên Cấp cao)
7. Bà Nguyễn Bích Ngọc (Thành viên Cấp cao)