TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

TẠI SAO ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN PHẢI THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (TÂM LUẬT)

Quý Khách Hàng muốn đăng ký sở hữu trí tuệ (Nhãn hiệu/Logo/Thương hiệu) và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác CẦN PHẢI thông qua tổ chức ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép Hoạt động (Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-SHTT được Cục Sở hữu trí tuệ Ghi nhận TÂM LUẬT là Tổ chức DV Đại diện Sở hữu công nghiệp) để bảo vệ, xác lập quyền một cách hiệu quả và thành công cao nhất.

Vì: Trình độ, Chuyên môn và Nghiệp vụ đã được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt, đủ điều kiện hành nghề (Có Chứng chỉ hành nghề, đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận và đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức). ĐỦ TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 155 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- Đại diện soạn (ký, đóng dấu), nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký cho đến khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn.

- Đại diện nhận các văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ đăng ký, Tâm Luật sẽ thông báo và gửi cho Khách Hàng.

-­ Đại diện ra thông báo/văn bản nhắc, yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu khi quá thời hạn quy định. Tâm Luật sẽ kiểm tra và gửi thông báo về tình trạng hồ sơ đăng ký khi Khách Hàng có yêu cầu.

- Đại diện tư vấn Khách Hàng khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đưa ra ý kiến liên quan đến hồ sơ đăng ký và khi có ý kiến phản đối của người thứ ba đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Đại diện nhận thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Tâm Luật sẽ tư vấn, đại diện trả lời, phúc đáp gửi Cục bằng văn bản theo yêu cầu của Khách Hàng.

CHÚ Ý: HIỆN NAY CÓ RẤT NHIỀU ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NHẬN DỊCH VỤ TRÊN NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SẼ RẤT ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO PHÁP LÝ TỚI ĐƠN ĐĂNG KÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG (TỪ CHỐI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, BẰNG ĐỘC QUYỀN).