TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ WIPO - TÂM LUẬT

TÂM LUẬT, Với tư cách là Tổ chức Hoạt động Pháp Luật, Tổ chức DV Đại diện sở hữu trí tuệ, Tổ chức Hoạt động tư vấn và dịch vụ Quyền tác giả, Quyền liên quan và là Tổ chức DV Đại diện quyền đối với Giồng cây trồng được ghi nhận theo các Quyết định/Công văn sau:

* Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-SHTT được Cục Sở hữu trí tuệ Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức DV Đại diện Sở hữu công nghiệp;

* Căn cứ Công văn số 343/BQTG-ĐK được Cục Bản quyền tác giả Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức hoạt động Tư vấn và dịch vụ Quyền tác giả, Quyền Liên quan;

* Căn cứ Công văn số 1421/TB-TT-VPBH được Cục Trồng trọt Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức DV Đại diện quyền đối với Giồng cây trồng;

* Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312657337 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép hoạt động ngày 18/02/2014 trong đó ngành nghề chính là HOẠT ĐỘNG PHÁP LUẬT;

Được phép ĐẠI DIỆN Quý Khách thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký hoặc/ và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ (Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Xử lý xâm phậm,....) của Quý Khách Hàng, cụ thể như sau:

Đăng ký Nhãn hiệu độc quyền
Đăng ký Bản quyền Tác giả Logo
Đăng ký Logo/ Thương hiệu/ Slogan độc quyền
Đăng ký Kiểu dáng
Đăng ký Sáng chế
Chỉ dẫn địa lý
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Đăng ký Bảo hộ Giống cây trồng

+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Malaysia
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Indonesia
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Philippines
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Campuchia
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Lào
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Trung Quốc
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Thái Lan
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Singapore
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Tại Nhật Bản
+ Đăng ký Nhãn hiệu Quốc Tế Hệ Thống MADRID
+ Đăng ký Nhãn hiệu Trực tiếp Nước Muốn Bảo Hộ

Thành lập doanh nghiệp
Thuế - Kế Toán
An toàn thực phẩm
Mã số mã vạch
Tư vấn pháp lý
Trợ giúp pháp lý miễn phí

Website: http://sohuutrituetamluat.vn
www.facebook.com/sohuutritue.tamluat

Hotline: 0943 0000 40 - 0909 75 77 00 (Mr. Hồ Quốc Tâm)
Homephone: (028) 350 00 530

TÂM LUẬT:  Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật & Cộng sự 

Địa chỉ:  21 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (028) 350 00 530 - (028) 6286 6077 - 0943 0000 40 - 0903 757 700 - 0909 410 477 - 0909 407 500 - 0906 838 184 - 0909 623 677 - 0909 672 600 - 0909 675 600- 0909 757 700