TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/ LOGO/ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN tại Tổ chức DV Đại diện Sở hữu trí tuệ TÂM LUẬT cần những Hồ sơ, thông tin, tài liệu và chứng từ rất đơn Giản như sau:

1. Giấy ủy quyền Đại diện sở hữu trí tuệ (Do Tâm Luật cung cấp để Quý Khách Hàng ký; Ký và Đóng dấu).

2. Mẫu Nhãn hiệu/ Logo/ Thương Hiệu cần Đăng ký.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối với công ty)/ Giấy chứng nhận Đăng ký Hộ kinh doanh (Đối với Hộ kinh doanh)/ Chứng minh nhân dân (Đối với Cá nhân); Hoặc Chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức khác.

4. Danh mục sản phẩm/Dịch vụ cần đăng ký (Ngành nghề/lĩnh vực Cần Đăng ký bảo hộ) Tất cả 45 Nhóm Ngành Theo phiên bản (19.11.19)_Nice 11_2020_Final.

TÂM LUẬT ĐẠI DIỆN QUÝ KHÁCH HÀNG:

- Đại diện soạn (ký, đóng dấu), nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký cho đến khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn.

- Đại diện nhận các văn bản của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hồ sơ đăng ký, Tâm Luật sẽ thông báo và gửi cho Khách Hàng.

-¬ Đại diện ra thông báo/văn bản nhắc, yêu cầu Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết kết quả thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu khi quá thời hạn quy định. Tâm Luật sẽ kiểm tra và gửi thông báo về tình trạng hồ sơ đăng ký khi Khách Hàng có yêu cầu.

- Đại diện tư vấn Khách Hàng khi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đưa ra ý kiến liên quan đến hồ sơ đăng ký và khi có ý kiến phản đối của người thứ ba đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Đại diện nhận thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào kết quả thẩm định nội dung đơn mà Cục ra công văn thông báo, Tâm Luật sẽ tư vấn, đại diện trả lời, phúc đáp gửi Cục bằng văn bản theo yêu cầu của Khách Hàng.

Ls. Hồ Quốc Tâm (Đại diện Sở Hữu Trí Tuệ)

Hotline: 0943 0000 40 - 0909 75 77 00

Homephone: (028) 350 00 530