TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Luật sư Dân sự

Đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân (cấp cao, tỉnh, huyện).

Đại diện ngoài tố tụng theo quy định của Pháp luật.

Tư vấn, đại diện Thi hành án Dân sự.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo yêu cầu của Thân Chủ (Dân sự, Hành chính, Hôn nhân gia đình, Lao động) và Người bị hại trong vụ án Hình sự.

Bào chữa theo yêu cầu của Bị cáo, chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trọng vụ án Hình sự.

Tư vấn pháp lý thường xuyên/vụ việc theo yêu cầu của Doanh nghiệp và Cá nhân

Lập di chúc, thừa kế và khai nhận di sản thừa kế

Trợ giúp pháp lý miễn phí