TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÀ GIAI ĐOẠN CỰC KỲ QUAN TRỌNG

TẠI SAO LẠI NHẬN ĐỊNH RẰNG, THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÀ GIAI ĐOẠN CỰC KỲ QUAN TRỌNG?

VÌ: GIAI ĐOẠN NÀY GẦN NHƯ QUYẾT ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HAY TỪ CHỐI (CẤP GIẤY HAY KHÔNG CẤP GIẤY)

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ SẼ ĐÁNH GIÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ (VỀ KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT, SAU ĐÓ LÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU BẢO HỘ VÀ CUỐI CÙNG LÀ DẤU HIỆU KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA NHÃN HIỆU).

CHO NÊN TRƯỚC KHI XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẦN PHẢI: TRA CỨU, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH MỘT CÁCH HIỂU QUẢ TRÊN CƠ SỞ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN), ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGHIỆP VỤ ĐI ĐÔI VỚI THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ ĐÃ TRẢI QUA RẤT NHIỀU LẦN.

ĐÓ LÀ CÁC QUAN ĐIỂM, NHẬN ĐỊNH CỦA TÂM LUẬT NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TÂM LUẬT ĐỂ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để hiểu rõ hơn và được tư vấn miễn phí

Ông: Ls. Hồ Quốc Tâm (Đại diện Sở Hữu Trí Tuệ)

Hotline: 0943 0000 40 - 0909 75 77 00

Homephone: (028) 350 00 530

TÂM LUẬT: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Tâm Luật & Cộng sự

Địa chỉ: 67 (số cũ 274) Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 350 00 530 - (028) 6286 6077 - 0943 0000 40 - 0909 757 700 - 0903 757 700 - 0909 410 477 - 0909 407 500 - 0906 838 184 - 0909 623 677 - 0909 672 600 - 0909 675 600

- Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-SHTT được Cục Sở hữu trí tuệ Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức DV Đại diện Sở hữu công nghiệp;

- Căn cứ Văn bản số 343/BQTG-ĐK được Cục Bản quyền tác giả Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức hoạt động Tư vấn và dịch vụ Quyền tác giả, Quyền Liên quan;

- Căn cứ Công văn số 1421/TB-TT-VPBH được Cục Trồng trọt Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức DV Đại diện quyền đối với Giồng cây trồng;

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312657337 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép hoạt động 18/02/2014 Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức hoạt động Pháp luật;

Website: http://sohuutrituetamluat.vn 
www.facebook.com/sohuutritue.tamluat