TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

DANH SÁCH ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM - TÂM LUẬT (MÃ 247)

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ TÂM LUẬT & CỘNG SỰ (MÃ ĐẠI DIỆN: 247) 

ĐỊA CHỈ: 67 PHAN XÍCH LONG, PHƯỜNG 2, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

MÃ SỐ THUẾ: 0312657337

ĐẠI DIỆN: LUẬT SƯ HỒ QUỐC TÂM

CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC

* Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-SHTT được Cục Sở hữu trí tuệ Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức DV Đại diện Sở hữu công nghiệp;

* Căn cứ Công văn số 343/BQTG-ĐK được Cục Bản quyền tác giả Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức hoạt động Tư vấn và dịch vụ Quyền tác giả, Quyền Liên quan;

* Căn cứ Công văn số 1421/TB-TT-VPBH được Cục Trồng trọt Ghi nhận Tâm Luật là Tổ chức DV Đại diện quyền đối với Giồng cây trồng;

* Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312657337 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép hoạt động ngày 18/02/2014 trong đó ngành nghề chính là HOẠT ĐỘNG PHÁP LUẬT;