TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TÂM LUẬT - GẦN 10 NĂM KINH NGHIỆM VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

XỬ LÝ XÂM PHẠM NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

Kính thưa Quý Khách Hàng, với tư cách là Tổ chức Hoạt động Pháp Luật; Tổ chức DV đại diện sở hữu trí tuệ; Tổ chức Hoạt động tư vấn và dịch vụ Quyền Tác giả, Quyền Liên quan; Tổ chức đại diện quyền đối với Giống Cây trồng. TÂM LUẬT được phép đại diện Quý Khách thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký hoặc/ và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ (Nhãn hiệu, Kiểu dáng, Sáng chế, Xử lý xâm phậm,....) của Quý Khách Hàng . 

Mọi chi tiết thắc mắc vui lòng liên hệ trực tuyến thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí.

Thanks and best regards.

Ông: Hồ Quốc Tâm (Chuyên viên Sở Hữu Trí Tuệ VN)
Hotline: 0943 0000 40 - 0909 75 77 00
Homephone: (028) 350 00 530